Értékalapú Tudásért

Egyesület

Egyesületünkről

Az Egyesület célja az emberi tudás, gazdasági-​társadalmi-kulturális fejlődés egyetemes emberi értékek ​mentén való elősegítése, valamint az értékteremtő, ​értékmentő és fenntartható haladás támogatása.

Az Egyesület maga is indít ilyen kezdeményezéseket, ​összefogja és segíti ebből a célból tagjai ilyen irányú ​erőfeszítéseit és munkáját, amely többek között kiterjed ​az Egyesület által felkarolt kezdeményezések szakmai ​és tapasztalati segítésére is.

Old Antique Keys

Az Egyesületünk által ​nyújtott támogatások

Egyesületünk szakmai támogatásokat nyújt olyan célok megvalósítása érdekében, amelyek a tudományos, gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődést, az emberi tudást, megismerést a társadalmi kihívásokat érték alapon, fenntartható módon közelítik meg, illetőleg előmozdítják az értékek feltárását, megőrzését és ezáltal az érték alapú fejlődést.

Tamogasd céljainkat

Az Egyesület a rendelkezésére álló forrásokat tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységekre, konferenciák, tanulmányutak, előadások szervezésével, kiadványok megjelentetésével, valamint az általa támogatott kezdeményezések, illetve céljai népszerűsítésével kapcsolatos kiadásokra fordítja.

Számlaszámunk:

10400212-50527080-55511006

KH Bank Zrt.

donate button
Handshake

Elnökségünk

Főtitkár

Dr.habil.Bóna Judit

egyetemi docens

ELTE-BTK dékán-helyettes

Dr.med.Kása Krisztián

neurológus szakorvos

Dél-Pesti Kórház orvos igh.

Dr. Csirszki Martin Milán PhD

蓝白领英社交媒体icon

Dr.habil.Tóth András

tszvh. egyetemi docens (KRE-AJK)

GVH Versenytanács elnöke


蓝白领英社交媒体icon

Támogatott ​kezdeményezések

Facebook Circle Logo
蓝白领英社交媒体icon
蓝白领英社交媒体icon
蓝白领英社交媒体icon

Kapcsolat

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 31., I.em.


Nyilvántartási számunk:

01-02-0018021

Email Envelope